Komad za sva vremena, kao što je svilena marama, u Dulsineja ateljeu posmatra se kao slikarsko platno putem kog se stvara komunikacija između mode i umetnosti, prošlosti i budućnosti. Ona je nastala sa idejom da unese određenu dozu kreativnosti u svakodnevnicu.

Ono što ove marame čini autentičnim jeste proces izrade, kao i sam crtež. Suština je u primeni drevne istočnjačke tehnike slikanja na svili. Kombinacijom transparentnog linijskog crteža, bez unapred nacrtane šeme i akvarel tehnike, nastaje Dulsineja marama. Na ovaj način nemoguće je kreirati dve identične marame, te je svaki komad jedinstven.

Do stilizacije oblika dolazi se iscrpnim uvežbavanjem tehnike crtanja, transponovanja, skica na papiru, a zatim na materijalu. Sve marame su oslikane ručno, zatezanjem čisto bele svile na ram, na koju se potom apliciraju boje namenjene isključivo ovom materijalu.Tako su nastale svilene voćke, od kojih je kruška, može se reći, postala Dulsinejin zaštitni znak. Veliki broj marama u različitim paletama sa baš ovim motivima obišao je svet.

Nakon 6 godina apsolutne posvećenosti ovoj tehnici, Dulsineja marame ove godine odlaze korak dalje kako bi zadržale svoj autentičan izraz i otvorile prostor za novo.

Svakodnevno ponavljanje istog ili sličnog crteža u jednoj tehnici pružalo je prostor za usavršavanje preciznosti ruke i kontrolisanje svile koja je prilično nepredvidiva. Međutim, suština nije u repeticiji, već u stvaranju i proizvodnji novog. Tako je sada došao trenutak da se otvori novi prostor za rast jer želim da dam više i sebi i onima koji prate moj rad.

Nakon procesa ručnog oslikavanja, crtež se prevodi u digitalni jezik tako da zadrži sve svoje likovne vrednosti i potom priprema za specijalnu digitalnu štampu namenjenu isključivo svili visokog kvaliteta. 

Nakon toga sledi završna obrada ivica koja se radi ručno, prišivanje etikete, peglanje i pakovanje. Ovim putem Dulsineja marama zadržava svu likovnost ručnog crtanja, ujedno šireći svoj kapacitet na veliku paletu boja i druge mogućnosti koje digitalna štampa podržava.

Na ovaj način Dulsineja spaja tradicionalnu izradu i savremenu tehnologiju, ne podležući trendovima već sopstvenom umetničkom izrazu.

„Radite, dakle, ono što vas vodi u životu. Idite za onim što vas opčinjava, zaokuplja, primorava. Verujte u to. Stvarajte ono što u Vašem srcu izaziva revoluciju. Ostalo će se postarati samo za sebe.“ – Velika čarolija, Elizabet Gilbert