Dulsineje

“Dulsineja je odraz mog unutrašnjeg sveta gde je umetnost način života i moj večiti put ka sebi.

Više